Home | Content | Waar stories vandaan kom

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Waar stories vandaan kom

Lank, lank gelede het ’n vrou saam met haar gesin in die Koninkryk van Zululand gewoon.

Elke Sondag het die gesin na die groot oseaan toe gegaan.

Die vrou het oor ’n vuur kos gemaak terwyl haar man dryfhout gesoek het waaruit hy pragtige dinge kon kerf:

voëls, mense en allerhande soorte diere. Gedurende die week het die hele gesin hard gewerk, en in die aande het hulle om die vuur gesit.

Dit was te donker om te werk, of te speel, of te kerf en dit was te vroeg om te gaan slaap.

En dit is wanneer die kinders hulle ma gevra het om vir hulle ’n storie te vertel…

Waar stories vandaan kom | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.