Summer… | Nal'ibali
Home | Your Stories | Summer…

Summer…

Selemo in Setswana

when the bees are buzzing and the grass is green

when trees are in full blooming glory

summer means:

Selemo in Setswana

we celebrate by dancing from the joy

summer brings

 

Rona bana ba mmala wa sebilo, re itumella wena Selemo

Dikokomana tsa Batswana di ipela ka bontle jwago

Mofuthu wa gago otswela dimela molemo

Naga e talafetse ka merogo

Diphologo di tletse ka boitumelo

ka di nwa metsi

a mofuthu ka pula ya selemo

summer means:

Selemo in Setswana

 

Oh African child, son of soil

great leader of Batswana

from the origins of Kalanga kings, to nations anointed by sweet oil

the fruit of your works

now ripe

summer means:

Selemo in Setswana

 

A re tshamekeng diketo le morabaraba

Re tlole kgati

Re je mokaragana

Tshimane le Tshetsana

Ba je sememi kwa nokeng

Letsapa le mogote di ntshe

Kwena mo metsing

summer means:

Selemo in Setswana

 

Bathlokwa, Barolong, Bahurutshe le Bakwena

A re gopoleng kwa ga lowe, maropeng goa boelwa

Kwa Badimo ba rona ba letseng teng

 

Let us unite and apprise our history

bursting, blooming in tribal mystery

Summer…

Selemo in Setswana