i Mani munghana | Nal'ibali
Home | Create your own story | i Mani munghana

Written stories

i Mani munghana

I Mani munghana hikuva ni fambile namisava hi kwayo kambe do ndzi ehleketile Ku nitakuma munghana kambe a nikalanga ni nwikuma munghana hirinwana ra mwasiku NWA pfundla u vakelile vutomi by a Mina kutani u komberile rirhandzu ka Mina sweswi ni kumile munghana