Your stories | Page 7 | Nal'ibali
Home | Story sharing | Your stories

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

i Mani munghana

Posted on June 10th, 2016
NTIYISO
I Mani munghana hikuva ni fambile namisava hi kwayo kambe do ndzi ehleketile Ku nitakuma munghana kambe a nikalanga ni nwikuma munghana hirinwana ra mwasiku NWA pfundla u vakelile vutomi by a Mina kut

The Crayon Family

Posted on June 4th, 2016
Gail Barton
THE CRAYON FAMILY The Crayon family lived in a big colourful box in the stationery shop. They were very thrilled and excited. Having sat on the shelf for what seemed ever such an age, they had ju

UBonita

Posted on May 16th, 2016
Siwaphiwe Fortune
Minazana ithile, ekunabeni kwamathunzi, kwifama ethile yenkomo. Iimazi ezithile kumhlambi weenkomo zazisele zinamathole. UWabizwa wayengowenani kwezo zinamathole, esisaqhaga phakathi kwee ntsengwaneka