Home | Story Library | Your stories

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

ukungamameli akwakhi

Posted on June 21st, 2016
momelezi lindwa
ukungamameli akwakhi usipho yinkwekwana ayayi ngafuni kwenzanto umama wakhe waye ngafuni nova ke ngomntana wakhe waye mthethelela noba wenze into engalunganga wathatha imali katata khe phofu lenkwenk

i Mani munghana

Posted on June 10th, 2016
NTIYISO
I Mani munghana hikuva ni fambile namisava hi kwayo kambe do ndzi ehleketile Ku nitakuma munghana kambe a nikalanga ni nwikuma munghana hirinwana ra mwasiku NWA pfundla u vakelile vutomi by a Mina kut

The Crayon Family

Posted on June 4th, 2016
Gail Barton
THE CRAYON FAMILY The Crayon family lived in a big colourful box in the stationery shop. They were very thrilled and excited. Having sat on the shelf for what seemed ever such an age, they had ju