Home | Story Library | Your stories

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

Intaba yobugqi

Posted on April 12th, 2016
Rethabile Maeena (11 years old) from Ihobe School (Free State)
Kudala-dala kwakukho indoda eyayizuna ukuba sisityebi. Ngenye imini ikhwele ihoshe, yabona intake entle. Iintsibo zale ntaka zazinemibala yonke yomnyama. Lendaba yabambisa intaka emnatheni. Ithe xa iza kuyibulala yathi intaka. Nceda ungandibulali. Ndiyintaka yoyobugqi. Unganqwenela nantoni oyithandayo. Ndiya kuwuzezikzekhisa. Umnqwen wakho. Ukumkoni akazonge akhalelwe kodwa kuba yoyintle intake wagqiba kwalokuba ayiyekile ihambe. Ndiyabulela,...

Who can I help?

Posted on April 12th, 2016
Phemelo Sello (11 years old) from Limpopo
Who can I help Stretch out your hand Rich out To the people’s needs   Open your ears Her are exparing words Open your eyes And look around   Just ask your self what can I do? You have hands You have eyes You have ears Expose your self   If you love, love more If you sing, sing the best If knowing how to read, read more If...

I am special because I am me!

Posted on April 12th, 2016
Ami Jackson (8 years old) from Western Cape
I am special because I am me. I’m so special and my name is Ami. I was born with one nose and I had all my ten toes. I loved all my pink clothes. I am special. No matter what I do. I will always be...